Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB Việt Nam và Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Tổng Tham mưu trưởng chủ trì buổi lễ cùng gần 40 đại biểu, đại diện các cơ quan Hội CCB và Bộ Quốc phòng.

Với mục đích phối hợp chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ tra cứu, thu thập và cung cấp thông tin mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị, góp phần tích cực trong xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh giải phóng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, ngoài biên giới, hải đảo, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Căm-pu-chia, đồng thời làm căn cứ giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, hai bên đã thống nhất một số nội dung về: Thu thập, cung cấp các thông tin liên quan đến triển khai giải mã; tổ chức quán triệt, tuyên truyền vận động các cơ quan, tổ chức, các cấp Hội CCB, CCB hưởng ứng và tham gia tích cực giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị; Chỉ đạo triển khai tra cứu, thu thập và tập hợp báo cáo thông tin giải mã theo thời gian và tiến độ quy định.

Theo đó, trách nhiệm của Bộ Tổng Tham mưu là cung cấp cho TƯ Hội CCB Việt Nam các tài liệu có liên quan đến giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị, cụ thể là Chỉ thị số 07/CT-BQP ngày 22/3/2010 của Bộ trưởng Quốc phòng, Kế hoạch số 1240/KH-TM ngày 9/8/2010 của Bộ Tổng Tham mưu về giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị và triển khai thực hiện; thực trạng công tác thống kê, đăng ký các ký hiệu, phiên hiệu đơn vị; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Hội CCB các cấp thực hiện. Trách nhiệm của Hội CCB là chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các đơn vị quân đội, cơ quan quân sự địa phương để thực hiện; phối hợp tổ chức in, cấp phát phiếu cung cấp thông tin giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị (Mẫu 3 CCTT, GMĐV) đến các hội viên và người có liên quan đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn; thu nhận số lượng phiếu đóng gói gửi về ban CHQS cấp huyện (hoặc Hội CCB cấp huyện) để chuyển về ban Quân lực, phòng Tham mưu cấp tỉnh, thành phố.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 1 từ thánh 6/2011 đến tháng 4/2012. Giai đoạn 2 từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2012. Bộ Tổng Tham mưu cung cấp, hướng dẫn số máy điện thoại và hộp thư điện tử để thu nhận tin tức và hỗ trợ kinh phí cho Hội CCB thực hiện.

Tô Kiều Thẩm