Đồng chí Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trình bầy Chương trình hành động tại Hội nghị Tiếp xúc cử tri huyện Quốc Oai

Báo CCB Việt Nam xin trích đăng toàn văn Chương trình hành động của đồng chí Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV

Như Ban tổ chức đã giới thiệu, tôi là: Khuất Việt Dũng. Sau 44 năm công tác trong Quân đội, trải qua nhiều đơn vị với nhiều cương vị từ làm công tác kỹ thuật phục vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện ở các đơn vị pháo binh đến làm công tác nghiên cứu chế tạo, cải tiến vũ khí trang bị cho Quân đội tại Tổng cục CNQP và 5 năm cuối làm Chính ủy Tổng cục CNQP. Năm 2019 rời Quân ngũ, tôi tham gia hội cựu chiến binh và được bầu làm Phó chủ tịch Hội CCBVN.

Được giới thiệu ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 8 là vinh dự lớn lao của tôi, là tâm nguyện muốn được tiếp tục cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên cương vị là đại biểu của quê hương Xứ Đoài, của nhân dân Thủ đô và của nhân dân cả nước tại Quốc hội, tôi nhận thức rất rõ trách nhiệm nặng nề của người ĐBQH trước cử tri và trước Quốc hội.

Tại Hội nghị này, tôi xin cam kết: nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu quốc hội khóa 15, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhất các trách nhiệm của đại biểu quốc hội. Chương trình hành động của tôi gồm 5 điểm chính như sau:

1. Là thành viên của Quốc hội, tôi phải tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, đóng góp trí tuệ trong: xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của Quốc gia. Bằng kiến thức, trải nghiệm và tâm huyết của bản thân tập trung cho 4 lĩnh vực sau (1) xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân đủ sức bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; (2) kết hợp kinh tế với quốc phòng trong công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; (3) xây dựng nông thôn mới: hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường;(4) chính sách an sinh xã hội đối với người có công, cựu chiến binh, đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc ít người, vùng đặc biệt khó khăn.

2. Là thành viên Đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội, tôi giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp của Thành phố để: (1) thường xuyên cập nhật tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của Thủ đô, của các địa phương ở đơn vị bầu cử mà tôi được đại diện: để tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật về Thủ đô, quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến Thủ đô; (2) góp ý, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp về chính sách, giải pháp xây dựng Thủ đô “xanh, thông minh, hiện đại”, có chất lượng sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đề ra; (3) để phản ánh trao đổi về tâm tư, nguyện vọng, bức xúc, kiến nghị của cử tri về công việc địa phương; về đời sống hàng ngày (giá cả tiêu dùng thiết yếu, điện, nước sạch, chữa bệnh, công ăn việc làm); về tình trạng ô nhiễm môi trường; về chính sách, chế độ…

3. Là đại diện của Hội CCB tại Quốc hội, tôi quan tâm đến các quyết sách, đến công tác xây dựng và giám sát thực thi pháp luật liên quan đến CCB, đến việc xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh, đủ sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân; gương mẫu đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đoàn kết giúp nhau và giúp nhân dân thoát nghèo làm giàu chính đáng; phối hợp chăm lo giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

4. Theo tôi điều quan trọng và quyết định nhất cho thành công  của ĐBQH là thái độ trách nhiệm đối với cử tri và nhân dân: đó là cần khắc cốt ghi tâm rằng trách nhiệm trên hết của các ĐBQH là phải luôn gắn bó mật thiết và chịu sự giám sát của cử tri,muốn vậy phải thường xuyên tiếp xúc với cử tri bằng nhiều hình thức, biết lắng nghe để hiểu đúng, hiểu rõ và phản ánh đầy đủ nguyện vọng, bức xúc, kiến nghị của cử tri đến với Quốc hội, đến cơ quan hữu quan. Thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân. Đôn đốc cơ quan, người có thẩm quyền giải quyêt kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

         5. Để hoàn thành được nhiệm vụ, bản thân cần tích cực học tập nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong lối sống, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân Thủ đô tại Quốc hội; xây dựng gia đình văn hóa, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kính thưa các đ/c, kính thưa các vị cử tri!

Tôi đã báo cáo chương trình hành động rất mong được cử tri và các cơ quan liên quan góp ý hoàn thiện, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu quốc hội, tôi xin hứa sẽ tập trung trí tuệ, công sức để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước và để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thủ đô bằng tâm huyết của một người con xứ Đoài và của một công dân Thủ đô, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn UBMTTQ thành phố Hà Nội, đã phối hợp với HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Quốc Oai tổ chức cho chúng tôi những người ứng cử ĐBQH khóa 15 tại đơn vị bầu cử số 8 có cơ hội quý báu tiếp xúc với cử tri của huyện Quốc Oai để báo cáo về chương trình hành động của mình khi được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH.

Kính chúc các đ/c chủ trì Hội nghị, kính chúc các đ/c lãnh đạo và các vị cử tri huyện Quốc Oai, các đ/c đại biểu, các đ/c ƯCV ĐBQH mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 13, ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và ĐH Đảng bộ huyện lần thứ 22 đề ra.

Tôi xin trân trọng cảm ơn và mong được đông đảo cử tri ủng hộ.