Đ/c Phó Chủ tịch cho biết, đến nay, các cấp Hội ở 24 quận huyện và khối 487 đã hoàn thành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 – 2022, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn tất. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB TP.HCM luôn giữ vững bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội; tổ chức, động viên CCB phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực tăng gia sản xuất làm kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần phát triển kinh tế của địa phương và đất nước, đảm bảo quốc phòng an ninh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, xây dựng cơ quan hội các cấp vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, kết hợp xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.
Đ/c Phó Chủ tịch đề nghị các cơ quan báo, đài tập trung tuyên truyền đậm nét ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội, những kết quả, đóng góp của CCB trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Đảng, Chế độ, Tổ quốc; các gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI, XII); phong trào thi đua “CCB gương mẫu”…Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội, sáng 23/9, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM, Hội CCB TP.HCM tổ chức giao lưu với Đoàn TNCS HCM, TP.HCM; sáng 27/9, Đại hội tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Bác trước UBND thành phố HCM.
295 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 70.000 hội viên CCB TP. HCM tham dự Đại hội; Đại hội được tổ chức trong 02 ngày 27 và 28/9 tại Hội trường Thành ủy TP.HCM, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3.
PV