Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng đối với đồng chí Phan Văn Giang, Thượng tướng đối với đồng chí Vũ Hải Sản.

Chiều 12-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân trao các Quyết định thăng quân hàm: từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục trực thuộc BQP chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Vũ Hải Sản. 

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hai đồng chí Phan Văn Giang, Vũ Hải Sản là những cán bộ quân đội có lập trường quan điểm tư tưởng kiên định, vững vàng, đạo đức trong sáng; được đào tạo cơ bản chính quy; được rèn luyện thử thách và trưởng thành từ cơ sở; đã trải qua chiến đấu, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, đều hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trên các cương vị công tác…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Vũ Hải Sản không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân; tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực trình độ về mọi mặt, nhất là tư duy chiến lược. Chủ động, nhạy bén nắm vững tình hình cùng Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương giải pháp để xử lý đúng đắn, thắng lợi mọi tình huống quân sự, quốc phòng, nhằm bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung và thật sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết trong Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, chỉ huy, điều hành để bảo đảm cao nhất khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội nhân dân dân, dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; đặc biệt nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm chỉ huy, chỉ đạo quân đội tiên phong, gương mẫu đi đầu, phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành và địa phương thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Quân đội nhân dân Việt Nam phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước; sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ Quân đội, Bộ Quốc phòng nói chung và cá nhân Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Vũ Hải Sản nói riêng, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, triển khai chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thay mặt hai đồng chí được trao quyết định thăng quân hàm phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sẽ quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nội dung Chủ tịch nước đã căn dặn. Tuyệt đối trung thành với Đảng với Tổ quốc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng của Đảng. Gương mẫu về phẩm chất đạo đức, cách mạng; chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của quân đội. Khiêm tốn, giản dị, gần gũi gắn bó máu thịt với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Luôn đề cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng, củng cố đoàn kết thống nhất nội bộ, cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các chiến lược quân sự, quốc phòng…

TUẤN ANH