Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho lực lượng An ninh nhân dân. Ảnh: TTXVN

Sáng 12/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, sự thương yêu, giúp đỡ của đồng bào, đồng chí cả nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, chiến đấu, hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, góp phần rất quan trọng làm nên lịch sử và truyền thống anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, An ninh nhân dân luôn là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy; nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho lực lượng An ninh nhân dân, Bộ Công an vì những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ An ninh nhân dân luôn khẳng định phẩm chất cách mạng trong sáng, tinh thần mưu trí, dũng cảm của một lực lượng đặc biệt và chiến đấu trên trận tuyến đặc biệt, luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phấn đấu hết mình cho sự nghiệp cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch nước, các thách thức an ninh phi truyền thống về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước... ngày càng gia tăng, nhất là tình hình đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp. Chính vì vậy, an ninh quốc gia là một vấn đề đặc biệt hệ trọng, then chốt, sống còn của Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt.

Lực lượng Công an nói chung, lực lượng An ninh nói riêng trong bất cứ tình huống nào cũng phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị, xã hội; tạo môi trường hòa bình, an ninh, trật tự, kỷ cương để phát triển đất nước.

Với tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị, bất luận trong hoàn cảnh nào, lực lượng An ninh nhân dân phải luôn giữ vững nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ Công an Trung ương, Nghị quyết số 28 của Trung ương khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia...

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Cần nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay là "giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương...; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố, nguy cơ gây đột biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị. Đồng thời, quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả các quan điểm, phương châm "an ninh chủ động", "chủ động tiến công, tích cực phòng ngừa; lấy phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính", "phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây mất ổn định".

Lực lượng An ninh không ngừng tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, "dựa vào dân, yên dân là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia". Lực lượng An ninh nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn về âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch và hướng dẫn, tổ chức, động viên quần chúng nhân dân tích cực, tự giác tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đa dạng hóa các hình thức, nội dung công tác vận động, làm cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, phát huy cao độ ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; góp phần xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Lực lượng An ninh cần tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, đơn vị Công an, Quân đội để thực hiện tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo chiến lược, nhận diện rõ hơn các nguy cơ bên trong, bên ngoài, các mối đe dọa xâm phạm đến an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

Đi liền với đó là tăng cuờng công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh thông tin - truyền thông, an ninh xã hội, an ninh trong các vùng dân tộc, tôn giáo và trên các địa bàn chiến lược. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, phải xác định bảo vệ an ninh kinh tế là một bộ phận rất quan trọng của bảo vệ an ninh quốc gia; kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh quốc gia với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chủ trương, chiến lược, chính sách và đề án, dự án, kế hoạch cụ thể của các cấp, các ngành.

Lực lượng chú trọng công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng; tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ban, ngành liên quan; nâng cao năng lực phòng, chống hoạt động tấn công mạng, bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia.

Chủ tịch nước lưu ý, quá trình giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh phải dựa trên tinh thần "dĩ bất biến, ứng vạn biến" như lời dạy của Bác Hồ; phải đặt độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; đồng thời phải luôn coi trọng quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp tục xây dựng lực lượng An ninh nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ An ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật; nắm vững pháp luật, tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ, am hiểu về khoa học, kỹ thuật, tận tụy, sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu và gắn bó máu thịt với nhân dân./.

Theo: Quang Vũ - Xuân Tùng (TTXVN)