Chủ tịch hội ccb Việt Nam Nguyễn Văn Được tham gia đoàn giám sát của Qh tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Từ ngày 17 - 20/3/2021, Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cùng Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đến làm việc tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã phát biểu đánh giá cao sự cố gắng của  các cấp chính quyền tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế trong việc tổ chức hoạt động bầu cử, đảm bảo đúng thời gian và các quy định của pháp luật. Đồng chí Phùng Quốc Hiển cũng nhấn mạnh và lưu ý hội đồng bầu cử các tinh xây dựng danh sách sơ bộ người ứng cử đảm bảo có số dư; xây dựng các kịch bản để có phương án xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh xảy ra, không để bị động trước mọi tình huống. Cần tiếp tục tập trung tuyên truyền để nhân dân nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của việc bầu cử, đồng thời nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đặc biệt lưu ý vấn đề khiếu nại, tố cáo, đơn thư tố cáo, lợi dụng khiếu kiện để chống phá bầu cử; xử lý kịp thời, đúng pháp luật..

Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã thành lập 2 Ban bầu cử Quốc hội khóa XV và 13 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Ở cấp huyện và cấp xã, đã thành lập 63 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 1.005 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đã thống nhất thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa phương gồm 10 người; và thống nhất thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 89 người.

Trong khi đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đối với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Số lượng đại biểu Quốc hội phân bổ cho tỉnh là 6, trong đó có 4 người công tác ở địa phương, 2 người do Trung ương giới thiệu, có 09 người nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội. Về  bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Cấp tỉnh có 16 đơn vị bầu cử bầu 50 đại biểu; cấp huyện có 74 đơn vị bầu 292 đại biểu và cấp xã có 834 đơn vị bầu 2885 đại biểu.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đối với đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 19/3/2021. Thời gian tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tại nơi cư trú của các địa phương bắt đầu từ ngày 21/3/2021 đến hết ngày 13/4/2021.

Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV Trung ương phân bổ cho tỉnh Thừa Thiên Huế là 16 đại biểu, trong đó 13 người ở địa phương, 3 người do Trung ương giới thiệu. Danh sách sơ bộ những người ứng cử đại HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 96 người.

Phát biểu kết luận đợt giám sát của Quốc hội tại 3 tỉnh, Phó Chủ tịch QH, Trưởng đoàn giám sát của Quốc Hội nêu rõ: Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa thiên - Huế đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Hội đồng bầu cử Quốc gia, đúng Luật Bầu cử và các quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến nay chưa nhận được đơn thư khiếu nại liên quan đến bầu cử.

                                         Tin, ảnh Anh Thi - Văn Hùng