Chủ tịch Nguyễn Văn Được trân trọng chào mừng ngài Đại sứ và Đoàn tới thăm, làm việc với Hội CCB Việt Nam, góp phần thắt chặt mối quan hệ; đẩy mạnh sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ và Hội CCB hai nước. Chủ tịch trao đổi với ngài Đại sứ và các thành viên của Đoàn một số nét khái quát về tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; nhấn mạnh vai trò của Hội tham gia xây dựng, bảo vệ đất nước; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo; khắc phục hậu quả chiến tranh. Đặc biệt, CCB Việt Nam đã tích cực tham gia cùng các cơ quan chức năng Việt Nam và Hội CCB Hoa Kỳ tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam.
Ngài Đại sứ Daniel. J. Kritenbrink bày tỏ hân hạnh được tới thăm, làm việc với Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam; được đón tiếp thân tình, chu đáo; chân thành chia sẻ cùng Hội CCB Việt Nam việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng - Đỗ Mười từ trần. Khẳng định quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã và đang phát triển lên giai đoạn đỉnh cao, có tính lịch sử. Ngài Đại sứ khái quát 10 mục tiêu trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nhằm giúp đỡ phát triển một nước Việt Nam độc lập, thịnh vượng. Trong 10 mục tiêu đó, phía Hoa Kỳ đánh giá cao đóng góp của Hội CCB Việt Nam đã phối hợp với Hội CCB Hoa Kỳ, Cơ quan tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam, cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp Hoa Kỳ tìm kiếm, hồi hương nhiều hài cốt của người Mỹ. Ông cũng bày tỏ mong muốn Hội CCB Việt Nam, các CCB Việt Nam tiếp tục, phối hợp giúp đỡ Hoa Kỳ trong hoạt động nhân đạo này. Đặc biệt, mong Hội CCB Việt Nam có những giải pháp, đóng góp để đẩy nhanh quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ và Hội CCB hai nước.
Chủ tịch Nguyễn Văn Được cảm ơn, đánh giá cao 10 mục tiêu của Hoa Kỳ trong nỗ lực đẩy mạnh thiết thực hóa quan hệ hợp tác giữa hai nước; và khẳng định: Để phát triển giữa Việt Nam - Hoa Kỳ và Hội CCB hai nước, vấn đề cốt lõi là các bên thật sự: Tin tưởng, tôn trọng nhau; hợp tác thành tâm, đi vào thực chất; và tin tưởng trong xu thế hội nhập, với cơ sở, tiền đề đã có, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ và Hội CCB hai nước ngày càng bền chặt, thiết thực, hiệu quả.
Tin và ảnh: Tường Linh