Nhìn chung, số chủ tịch và phó chủ tịch đó tỏ ra nhiệt tình vì có phụ cấp cao hơn các trưởng ban, ngành, đoàn thể khác trong xã, song năng lực thì quá yếu. Có đồng chí chủ tịch hội 3 năm liền không tổ chức tổng kết được công tác Hội lần nào, chỉ tổng kết “nội bộ”; có chủ tịch hội không tổng kết được cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chỉ họp ban chấp hành và phát động, không giám sát các chi hội có tổ chức học tập hay không, nhưng vẫn báo cáo lên Huyện hội là mình đã phát động.

Sắp đến, Hội ta Đại hội Hội CCB cấp cơ sở nhiệm kỳ mới. Chúng tôi kiến nghị T.Ư Hội CCB Việt Nam nên quy định: Hội CCB cấp xã khi tổ chức đại hội, hội viên phải bỏ phiếu lựa chọn chủ tịch hội của mình, tìm ra người vừa có “tài” vừa có “tầâm” để lãnh đạo Hội.

NGUYỄN DUY LỄ