Là một CCB, ông Hồ Hữu Ngãi tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, dạy bảo con cháu chấp hành, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào trong tổ dân phố. Năm 2016, thực hiện Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, UBND thị trấn quy hoạch mở con đường từ Khối 3 chạy thẳng tới Khối 10 và Khối 4 giáp đường 15A cho thuận tiện giao thông, không phải đi đường vòng. Con đường này chạy qua một phần đất của gia đình CCB Hồ Hữu Ngãi. Mặc dù gia đình chưa hết khó khăn, nhưng ông vẫn vận động vợ con, vì sự phát triển chung của quê hương, trong đó gia đình mình cũng được hưởng lợi lâu dài, bà con đi lại thuận lợi. Dần dần mọi người đồng ý hiến một thửa đất với chiều dài trên 40m, rộng khoảng 13m, diện tích trên 500m2, được nhân dân hoan nghênh và học tập. CCB Hồ Hữu Ngãi trở thành tấm gương điển hình của thị trấn Tân Kỳ trong việc hiến đất thực hiện xây dựng công trình phúc lợi chung.
Ông Ngãi tâm sự: Những việc tôi làm không mong được các cấp, các ngành khen thưởng, mà tôi vui là khi thấy khối phố đẹp hơn, khang trang hơn, cho tình làng nghĩa phố được gắn kết, nêu cao tinh thần chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Hồng Linh