Đó là một phần nội dung đơn thư của người dân thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc gửi Báo CCB Việt Nam.

Trong đơn thư, một số hộ dân phản ánh: Năm 2013, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Minh Phương, huyện Yên Lạc với tổng diện tích là 23,909ha. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án có dấu hiệu của việc thực hiện không đúng với diện tích đất mà Chính phủ cho phép chuyển đổi.

Cụ thể, người dân cho rằng UBND huyện Yên Lạc ra thông báo thu hồi đất, GPMB vượt diện tích đất lúa đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10-5-2018 và không đúng với Văn bản số 1567/TTg-NN ngày 9-11-2018 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký chấp thuận cho tỉnh Vĩnh Phúc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất phi nông nghiệp… như đề nghị của Bộ Tài nguyên - Môi trường tại Văn bản số 5924, ngày 26-10-2018.

Minh chứng là ngày 24-4-2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Quyết định 983 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên Lạc, trong đó diện tích đất tại xã Nguyệt Đức là 10ha, thị trấn Yên Lạc là 13,25ha dành cho phát triển Cụm công nghiệp.

Các văn bản của Chính phủ cho phép, văn bản của Bộ Tài nguyên - Môi trường trình Thủ tướng phê duyệt… cho kỳ chuyển đổi mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đều thể hiện Cụm công nghiệp Minh Phương có diện tích đất cho phép chuyển đổi là 23,909ha. Thế nhưng, ngày 13-8-2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc lại phê duyệt qui hoạch tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương tăng lên 33,54ha (lần phê duyệt này có đổi tên Dự án Cụm công nghiệp thêm từ “làng nghề”). Sau đó, UBND huyện Yên Lạc gấp rút cho tiến hành GPMB dự án.

Theo người dân, số diện tích thu hồi, GPMB tại Cụm công nghiệp tăng từ 23,909ha lên 33,54ha mà chưa xin ý kiến Chính phủ cho phép chuyển đổi diện tích đất lúa về số diện tích vượt là không đúng với các văn bản của Chính phủ chấp thuận trước đây.

Thêm nữa, khi triển khai, đền bù GPMB ở thời điểm hiện tại mà giá đất đền bù chỉ có 60.000 đồng/m2 (tương đương 1 tô phở chất lượng cao) là quá rẻ mạt! Với số tiền đền bù ít ỏi đó, người dân sẽ không biết xoay xở ra sao để sinh nhai, trong khi đó tại nhiều văn bản của tỉnh Vĩnh Phúc đều nhắc đến tên Chủ đầu tư Dự án là một công ty tư nhân trên địa bàn...

Xin chuyển phản ánh của một số người dân thị trấn Yên Lạc tới chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xem xét, giải quyết, trả lời người dân; đồng thời thông tin hồi âm cho Báo CCB Việt Nam biết kết quả giải quyết theo quy định của pháp luật.

BBĐ