Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Người có công với cách mạng về nhà ở chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15-6-2013. Điều kiện áp dụng chính sách và mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Đối tượng được hưởng chính sách bao gồm:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;  Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng.

Điều kiện áp dụng đối với hộ gia đình có đủ các điều kiện sau:

- Là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

- Nhà đang ở là nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) với mức độ như sau:

+ Phải phá dỡ để xây mới nhà ở;

+ Phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước được phân bổ như sau:

- Hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để xây mới nhà ở.

- Hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

Các hộ gia đình nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên có thể chủ động làm đơn và gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí về nhà ở tới UBND cấp xã. Trên cơ sở đó, UBND cấp xã lập danh sách hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hỗ trợ cho các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ.

Mai Phương