Quy định xây nhà riêng lẻ từ 7 tầng trở lên ở nông thôn phải xin giấy phép xây dựng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Đây là điểm mới đáng chú ý tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, số 62/2020/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 17-6-2020.

Một trong các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng từ năm 2021 đó là: Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt…

Như vậy, kể từ năm 2021, xây nhà ở nông thôn từ 7 tầng trở lên đều phải xin giấy phép.

Lã Độ