Quá trình xây dựng và trưởng thành, các chi hội hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho mỗi hội viên có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu thực hiện các phong trào và nhiệm vụ của địa phương, nhất là trong những thời điểm khó khăn, phức tạp như: trong cuộc bầu cử HĐND ba cấp, giải phóng mặt bằng, sản xuất vụ đông, làm đường giao thông nông thôn. CCB đã gương mẫu đứng ra tổ chức thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân cùng làm. Một số CCB chi hội 4 đã tháo nhà, dỡ tường, hiến đất cho thôn làm đường...

Chi hội 4 cùng với các chi hội của thôn đã động viên CCB tích cực thực hiện phong trào "Đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo". Hội đã tập trung tạo ra 3 nguồn vốn để giúp cho hội viên có điều kiện phát triển kinh tế ví như: thành lập tổ góp vốn số tiền hằng năm lên tới 60 triệu đồng; tổ chức cho hội viên đi lao động gây quỹ được 12 triệu đồng; tổ chức vay vốn từ 200-300 triệu đồng, nhờ đó mỗi năm có từ 300-400 triệu đồng giúp cho hội viên phát triển kinh tế, số hội viên nghèo đã giảm từ 25% xuống còn 3,6%.

Cũng do đời sống kinh tế ổn định mà các con cháu của hội viên đến tuổi đi học đã đến trường 100%, không có cháu nào bỏ học; 19 cháu đỗ đại học và cao đẳng, có 3 gia đình CCB được công nhận là gia đình hiếu học.

Hội không chỉ quan tâm làm tốt công tác tình nghĩa, đền ơn đáp nghĩa mà còn hết sức chú trọng đến việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, động viên hội viên thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Nhân những ngày lịch sử của đất nước, quân đội, các hội viên đã cử cán bộ thay nhau đi nói chuyện truyền thống cho hàng nghìn lượt người nghe ở các trường học, đoàn thanh niên trong toàn thôn. Đồng thời phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư"; "Ngày vì người nghèo"… vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội…

Nhằm phục hồi lại di tích lịch sử của địa phương, các hội viên CCB, cán bộ, cùng với nhân dân đã trồng cây bóng mát, đóng góp hàng trăm ngày công và sưu tầm hồ sơ tài liệu để xây dựng lại khu di tích lịch sử Đình Sen, thôn Hành Cung, xã Ninh Thắng nơi thờ Đức Vua Trần Nhân Tông đã được UBND tỉnh Ninh Bình công nhận và cấp bằng di tích lịch sử…

Công tác xây dựng Hội đã được chú trọng toàn diện, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kiểm tra giúp đỡ nhau. Tích cực bồi đưỡng cán bộ các cấp nên công tác xây dựng chi hội ngày càng đạt kết quả tốt hơn.

Các chi hội thôn Hành Cung luôn được đánh giá là những chi hội mạnh của Hội CCB xã Ninh Thắng, gia đình hội viên CCB đạt 100% gia đình văn hóa; đặc biệt Chi hội CCB 4, chín năm liền dẫn đầu phong trào thi đua của toàn xã và được T.Ư Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh Ninh Bình tặng 4 bằng khen; UBND, Hội CCB Hoa Lư tặng 4 giấy khen.

MINH PHƯƠNG