Hỏi: Đối tượng nào được hưởng chế độ trợ cấp thôi công tác Hội? CCB là người đang hưởng chế độ mất sức vĩnh viễn và CCB hưởng lương hưu tham gia công tác Hội ở cấp xã, phường, thị trấn được chuyển sang làm công tác Đảng và chính quyền có được hưởng chế độ này không?

Bùi Đức Tiến (thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La)

Trả lời: Theo quy định tại Điểm 5, Điều 10, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP thì chế độ trợ cấp khi thôi công tác Hội áp dụng đối với những CCB đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp bệnh binh hàng tháng đảm nhiệm các chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB từ cấp xã, phường, thị trấn trở lên; CCB đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp bệnh binh hàng tháng tham gia công tác tại cơ quan Hội CCB từ cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên khi thôi làm công tác Hội.

Đối với các CCB không thuộc diện đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp bệnh binh hàng tháng đảm nhiệm công tác Hội CCB; đang đảm nhiệm chức danh của tổ chức Hội được điều chuyển sang đảm nhiệm các chức danh khác không thuộc tổ chức Hội CCB thì không thuộc đối tượng quy định tại điểm 5, Điều 10 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP nêu trên.

Về nội dung các ông phản ảnh, chúng tôi sẽ tổng hợp đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, bổ sung.

Hỏi: Đồng chí Phạm Ngọc Thanh, nhập ngũ tháng 4-1975, xuất ngũ tháng 2-1995 có được giải quyết chế độ hưu trí theo Nghị định 159/NĐ-CP hay không?

(Hội CCB tỉnh Ninh Thuận)

Trả lời: Báo CCB Việt Nam đã chuyển Công văn và hồ sơ của Hội CCB tỉnh Ninh Thuận sang Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và được trả lời nguyên văn như sau: “Căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 159/2006/NĐ-CP ngày 28-12-2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 30-4-1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ thì: “Đối tượng được thực hiện chế độ hưu trí hàng tháng quy định tại Điều 1 Nghị định này là quân nhân nhập ngũ từ ngày 30-4-1975 trở về trước, có 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 1-4-2000”. Đối chiếu với quy định trên, căn cứ hồ sơ, đồng chí Phạm Ngọc Thanh nhập ngũ 4-1975, xuất ngũ tháng 2-1995 (theo Quyết định số 26/ADX, ngày 25-1-1995 của Tư lệnh Quân khu 5), chưa đủ 20 năm phục vụ trong quân đội, do đó không thuộc đối tượng được thực hiện chế độ hưu trí hàng tháng theo Nghị định 159/NĐ-CP”.

LÊ THẾ HẢI (Ban Tổ chức - Chính sách)