Anh Hoàng Xuân Bảng là một chi hội trưởng CCB, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, mở xưởng sản xuất đồ gỗ với 10 lao động , mỗi năm trừ chi phí, anh thu lãi trên 50 triệu đồng. Làm kinh tế vậy, song anh làm công tác hội còn giỏi hơn. Từ năm 1997 đến nay, luôn là chi hội tiêu biểu của Hội CCB phường Tích Sơn, nhiều lần được Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên và phường Tích Sơn khen thưởng. Hội có 37 hội viên thì 20 hội viên tham gia công tác ở khu phố như Bí thư, Phó bí thư, trưởng các đoàn thể, tổ trưởng liên gia, ban hòa giải; 32/34 gia đình hội viên CCB có mức sống khá và giàu. Nét mạnh của chi hội là động viên nhau đoàn kết, giữ vững truyền thống và bản chất "bộ đội cụ Hồ”, thi đua phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ bình an khu phố, nuôi dạy và giáo dục con cháu tốt, làm sạch đẹp môi trường, tự giác “ làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Công tác Hội