PV: Nhiệm kỳ qua (2012-2017) Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, gắn với Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đều khắp và lan tỏa trong toàn Tỉnh hội, thật sự là đòn bẩy, là động lực thúc đẩy các tổ chức Hội, cán bộ, hội viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội, xin đồng chí cho biết kết quả đạt được?
Đồng chí Trần Quốc Việt: Phát huy truyền thống anh hùng, trách nhiệm, nghĩa tình của Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bến Tre, với chức năng, nhiệm vụ của Hội cùng với trách nhiệm trong những việc làm, cách làm, giải pháp sáng tạo phù hợp, những đóng góp của CCB xứ Dừa trong 5 năm qua cũng như thi đua lao động sản xuất, chăm lo đời sống, tạo việc làm cho hội viên đã thật sự có ý nghĩa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội của quê hương.
Từ năm 2012, Hội triển khai thực hiện mô hình “5+1” (5 hội viên khá giúp 1 hội viên nghèo), đến nay đã xây dựng được 1.055 mô hình với 5.763 thành viên tham gia, vận động giúp vốn cho hộ nghèo sản xuất được hơn 4,3 tỷ đồng, 8.023 ngày công lao động, cho mượn đất sản xuất 24.900m2 và 4.758 cây trồng, vật nuôi các loại để tạo điều kiện cho hộ nghèo sản xuất, phát triển kinh tế, tăng thu nhập ổn định cuộc sống và có gần 1.000 hộ thoát nghèo từ mô hình này.
Phong trào “Vì tình đồng đội giúp nhau giảm nghèo”, vận động Quỹ “Tình thương đồng đội” được gần 15 tỷ đồng. Phong trào vận động nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho các đối tượng chính sách và CCB nghèo đang thật sự khó khăn về nhà ở, xây dựng 1.390 nhà, với tổng trị giá gần 50 tỷ đồng. Các cấp Hội ủng hộ 890.540 quyển tập học sinh, trị giá 3,5 tỷ đồng, 677 suất học bổng, trị giá 338 triệu đồng, 213 chiếc xe đạp, trị giá 284 triệu đồng tặng cho con CCB và học sinh nghèo học giỏi... Từ các chương trình hoạt động giảm, xóa nghèo trong hội viên CCB không con hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo từ 7,97% cuối năm 2012 xuống còn 1,32% vào cuối năm 2015 và hiện nay theo tiêu chí đa chiều còn 1.350 hộ nghèo (4,72%), hộ cận nghèo 641 (2,24%).
Cùng cả nước ra sức xây dựng nông thôn mới, Hội tham gia hỗ trợ xây dựng thành công xã nông thôn mới Châu Bình (Giồng Trôm), Phú Thuận, Long Hà (Bình Đại) và tổ chức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới ở 4 xã có trên 800 CCB và nhân dân tham dự. Vận động gia đình hội viên hiến 95.684m2 đất làm giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi; tham gia xây dựng mới 329km giao thông nông thôn, nâng cấp 197km lộ bê-tông, sửa chữa và làm mới 215 cây cầu, trong đó hội viên tự nguyện đóng góp 3,5 tỷ đồng và 32.352 ngày công lao động. Đặc biệt có nhiều công trình do Hội CCB làm chủ đầu tư ra đời chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ Bến Tre lần thứ X.

PV: Được biết các cấp Hội CCB Bến Tre thống nhất thực hiện phương châm “Năng động, nêu gương, tình thương, trách nhiệm”. Xin đồng chí cho biết cụ thể hơn?.
Đồng chí Trần Quốc Việt: Tăng cường xây dựng Hội TSVM, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế XHCN và bảo vệ nhân dân, phát huy vai trò đoàn kết tập hợp các thế hệ CCB, CQN và vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” gắn với Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.
Gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua chuyên đề xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” do Hội phát động để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đều khắp và lan tỏa trong tổ chức Hội, thật sự là đòn bẩy, là động lực thúc đẩy các tổ chức Hội, cán bộ, hội viên nổ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị.
Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xóa nghèo nhanh và bền vững trong Hội; thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa” chăm lo cho các đối tượng chính sách; tham gia phòng chống tội phạm, ma túy, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường. Phát động phong trào thi đua kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 – 6-12-2019).
Với tinh thần “Trung thành, đoàn kết, năng động, nêu gương, tình thương, trách nhiệm”, với lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, hội viên CCB Bến Tre nguyện mãi mãi giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội lần thứ VI của Hội đã đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VI. Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và niềm tin yêu của nhân dân.
PV: Xin cảm ơn đồng chí.
Phương Nghi
(thực hiện)