Hội CCB thị trấn Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, phối hợp tuần tra giữ gìn TTATGT.

Những năm vừa qua, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Năm an toàn giao thông theo chủ đề từng năm, đồng thời chỉ đạo các tỉnh, thành Hội phát động, tổ chức tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu tham gia bảo đảm trật tự ATGT”. Phong trào được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp đã góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và thiết lập TTATGT ở các địa phương. Những nội dung chính của phong trào được toàn Hội tập trung thực hiện tốt là: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến (ĐHTT) bảo đảm TTATGT; hiến đất và tham gia xây dựng đường giao thông...

Nâng cao nhận thức, ý thức ATGT

Tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tạp và có những tiêu cực do nhiều nguyên nhân. Trong đó, sự yếu kém về nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông là nguyên nhân cơ bản, phổ biến. Nhận rõ điều đó, Hội CCB Việt Nam đặc biệt coi trọng công tác giáo dục, tuyên truyền về TTATGT ở tất cả các cấp Hội.

Nhiều tỉnh, thành Hội đã phối hợp với Ban ATGT, các cơ quan báo chí tuyên truyền về các điển hình tiên tiến; sản xuất hàng trăm video clip, xuất bản hàng trăm đầu sách phản ánh hoạt động của CCB trong tham gia giữ gìn trật tự ATGT. Báo CCB Việt Nam, Thông tin CCB có chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cuộc vận động “CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT”. Qua đó phản ánh sâu sắc và cổ vũ, động viên mạnh mẽ phong trào CCB tham giữ gìn trật tự ATGT.

Hội CCB các cấp, nhất là các tổ chức cơ sở Hội đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các lực lượng chức năng đến từng tổ dân phố, thôn xóm, làng bản để tuyên truyền về bảo đảm TTATGT; tổ chức cho hội viên ký cam kết không vi phạm quy định về TTATGT.

Hàng trăm mô hình tuyên truyền TTATGT được các tỉnh, thành Hội quan tâm xây dựng. Nhiều mô hình đang được nhân rộng và phát huy hiệu quả như: Thành lập các tổ, đội CCB sử dụng loa âm thanh, đài phát thanh nội bộ để tuyên truyền; tổ chức tọa đàm, in băng rôn, áp phích, tờ rơi, thi tìm hiểu, đưa vào nội dung sinh hoạt các cấp Hội theo định kỳ, phát động thi đua…

Trao đổi với đồng chí Hạ Bá Linh - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ, chúng tôi được biết: Là cửa ngõ phía tây của Thủ đô Hà Nội, nằm ở trung tâm các hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường sông - cầu nối giữa các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ với các tỉnh miền núi Tây Bắc... tỉnh Phú Thọ đặc biệt coi trọng vấn đề bảo đảm TTATGT. Các cấp Hội CCB trong tỉnh có nhiều hoạt động tích cực hiệu quả bằng việc tổ chức tốt phong trào “CCB gương mẫu tham gia bảo đảm TTATGT”. Hằng năm, Hội CCB tỉnh có kế hoạch phối hợp thực hiện giữa các tổ chức thành viên với nhau và có ký kết thi đua thực hiện phong trào “CCB tích cực tham gia và vận động nhân dân tham gia giữ gìn TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông. Đặc biệt, chi Hội CCB các tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định xây dựng đô thị văn minh; giữ gìn vệ sinh môi trường; không lấn chiếm lòng lề đường; tuân thủ sự quy hoạch, sắp xếp trật tự buôn bán, sinh hoạt... ở các khu đông dân cư. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên nhận thức, trách nhiệm của các cấp Hội, của cán bộ, hội viên và nhân dân được nâng cao đã góp phần tích cực làm chuyển biến tình hình TTATGT trên địa bàn.

Còn huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, có quốc lộ 14 chạy qua và có nhiều điểm kết nối với các trục đường liên thôn, liên xã với nhiều đoạn đường hẹp, xuống cấp; phương tiện tham gia giao thông chủ yếu là xe công nông, xe độ chế, xe máy; lại là huyện có trên 50% là người đồng bào dân tộc thiểu số, mặt bằng dân trí và kinh tế xã hội còn thấp… nên tình trạng vi phạm TTATGT rất phức tạp, số vụ tai nạn gia tăng. Hội CCB huyện chỉ đạo các Hội cơ sở tổ chức sinh hoạt thôn, làng để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, hội viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa việc bảo đảm TTATGT để mọi người tham gia cùng thực hiện. Trước hết là vận động cán bộ, hội viên gương mẫu làm trước để mọi người làm theo.

Không chỉ ở hai địa phương kể trên mà hầu hết Hội CCB ở các tỉnh, thành phố đều có động thái tích cực tham gia bảo đảm ATGT, góp phần thiết thực cải thiện tình hình ATGT trên địa bàn cả nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong tuyên truyền về TTATGT và văn hóa giao thông, như: Hiệu quả tuyên truyền vận động người tham gia giao thông của một số tỉnh, thành Hội có lúc, có nơi còn hạn chế; ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của một số CCB khi tham gia giao thông chưa cao; chưa chủ động phối hợp với Ban ATGT cùng cấp để xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, nêu gương. Những hạn chế trên cần được khắc phục sớm để phong trào “CCB gương mẫu tham gia bảo đảm TTATGT” phát triển đều khắp, hiệu quả hơn, góp phần tích cực.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền thì việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong tham gia bảo đảm ATGT của các cơ sở Hội là rất quan trọng. Bởi đó vừa là lực lượng trực tiếp tham gia bảo đảm ATGT, vừa là thực thể tuyên truyền ATGT rất thiết thực, hiệu quả. Vấn đề này sẽ được Báo CCB Việt Nam phản ánh vào số báo kỳ tới.

Quang Vũ