Vĩnh Lâm là xã điểm của tỉnh Quảng Trị về xây dựng NTM, Hội CCB phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên và Trung tâm dạy nghề mở 15 lớp đào tạo nghề cho 450 học viên. Nâng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề lên trên 1.000 người (đạt 37,5% số lao động của xã). Hội và các đoàn thể tín chấp Ngân hàng CSXH và các nguồn khác vay trên 70 tỷ đồng, cùng với hàng trăm triệu đồng hội viên góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Vĩnh Lâm được công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí, cùng với 6 xã bạn đạt NTM trong hai năm 2014 và 2015.
CCB xã Vĩnh Thạch là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, các phong trào như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, chung sức xây dựng NTM… Hội viên tự nguyện hiến gần 7.300m2 đất, phá dỡ 4.000m bờ rào, tường bao, 20 công trình phụ để mở rộng đường giao thông, làm các công trình công cộng. Nay Hội có 100% số gia đình hội viên có nhà kiên cố và bán kiên cố; hộ có mức sống khá trở lên chiếm gần 90%. Vĩnh Thạch là một trong 3 xã đầu tiên của tỉnh được đón nhận xã đạt chuẩn NTM.
Hội CCB xã Vĩnh Hòa có gần 220 hội viên thì 100% cán bộ, hội viên đều thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Hội thành lập 9 tổ vay vốn và tiết kiệm, với tổng số tiền hơn 7,4 tỷ đồng, giải quyết cho 435 lượt gia đình hội viên vay và trên 2,3 tỷ đồng quỹ nội bộ cho 63 lượt hội viên vay; vận động 1 hội viên hiến đất để làm nhà cho hội viên nghèo, khó khăn, trị giá 70 triệu đồng. Vận động xây dựng và trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa cho hội viên trị giá 100 triệu đồng; sửa chữa 7 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 210 triệu đồng...
Những kết quả hoạt động của Hội CCB góp phần với huyện Vĩnh Linh được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, sớm hoàn thành xây dựng NTM và trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội ở bắc Quảng Trị.
Hòa Vinh