Cán bộ, hội viên CCB trong huyện nêu cao tinh thần trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng Hội phát triển vững mạnh về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ - đó là mục tiêu cơ bản mà Hội CCB huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đặt ra tại Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của các cấp Hội CCB huyện Trực Ninh có nhiều đổi mới, xuất hiện nhiều tập thể và cán bộ, hội viên gương mẫu tiêu biểu. Giai đoạn 2014-2019, các cơ sở Hội kết nạp được 1.214 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên hơn 10.000 người.

Kết quả phân loại tổ chức Hội và hội viên hằng năm, có 27/27 Hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh, trên 96% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh và trên 98% hội viên gương mẫu. Cán bộ, hội viên trong toàn huyện phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Phong trào phát triển kinh tế xuất hiện nhiều cá nhân vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo xuống còn 0,6%.

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các gia đình cán bộ, hội viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch dồn điền đổi thửa và đóng góp xây dựng theo quy định. Ủng hộ gần 30 tỷ đồng, hiến hơn 17.000m2 đất thổ canh, thổ cư, trên 258.000m2 đất lúa. Tự nhận 77 tuyến đường tự quản dài trên 49km, 36 đoạn kênh cấp 2, cấp 3 dài trên 41km, 16 hàng cây với 4.180 cây xanh các loại, xây dựng được 45 đoạn đường bảo đảm đúng tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp.

5 năm qua, các cấp Hội CCB trong huyện được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng 1 Bằng khen, UBND tỉnh tặng 2 Bằng khen và 3 Bằng khen của Hội CCB tỉnh, 5 giấy khen của UBND huyện; 110 tập thể Hội cơ sở và chi hội, 120 cá nhân thuộc Hội CCB huyện đã được các cấp khen thưởng.

Lưu Văn Anh