CCB Lê Xuân Diễn bàn bạc với đồng đội, vận động nhân dân hiến đất, góp tiền mở đường. Các ông thực hiện trước, mọi người nhận rõ lợi ích nên đồng tình ủng hộ, làm theo.

Sau một thời gian, đông đảo nhân dân và máy móc đêm, ngày thi công, con đường rộng 5 mét, khang trang, sạch đẹp đã hoàn thành. Bà con địa phương ca ngợi, nói: “Cựu chiến binh đi trước, làng nước theo sau”

Bình Vân.