Sau 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, Hội CCB cơ quan DCĐ Hà Tĩnh đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực hoạt động của Hội. Số lượng hội viên vào Hội ngày càng đông, chất lượng các tổ chức Hội và hội viên gương mẫu ngày càng cao. Hội viên tham gia hoạt động trong các tổ chức Đảng và chính quyền luôn phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của 624 hội viên đang sinh hoạt ở 32 cơ sở Hội.

Hội đã triển khai thực hiện cuộc vận động bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như: Thi kể chuyện về Bác; giao lưu văn nghệ hát về Người; tổ chức các đợt du lịch về thăm Trường Dục Thanh, nơi Bác Hồ đã từng dạy học ở Bình Thuận; viếng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc ở Đồng Tháp, thăm Bến cảng Nhà Rồng...

Trong dịp sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động, Hội đã biểu dương 5 cơ sở Hội có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện cuộc vận động là: Hội CCB Cục Thuế, Ngân hàng NNPTNT, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư; trao tặng biểu trưng cho 64 cán bộ hội viên CCB điển hình tiên tiến được bình chọn từ các cấp cơ sở, đồng thời phát động phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện cuộc vận động.

Lê Anh Thi