Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi TP.Nha Trang được thành lập năm 2013, đến nay đã có 80 hội viên (2015 phát triển mới 15 hội viên). Các doanh nghiệp do CCB làm chủ tập trung kinh doanh trên các lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, thương mại, dịch vụ du lịch, vận tải… doanh thu trên 300 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 275 triệu đồng giải quyết việc làm cho 956 lao động, thu nhập bình quân từ 3,5 đến 5 triệu đồng hàng tháng.
Cùng với các hoạt động kinh doanh sản xuất giỏi, nhiều doanh nghiệp tích cực tham gia phong trào vì người nghèo, thăm hỏi đồng đội gặp khó khăn…với tổng số tiền 175 triệu đồng, tiêu biểu trong công tác này có CCB Cao Duy Trung, chủ doanh nghiệp Nam Phát, Thương binh Nguyễn Văn Dũng, Công ty TNHH Thiên Phước…

Cũng tại hội nghị tổng kết, hơn 10 thành viên có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh và có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng CLB đã được khen thưởng.
Công Thi