Đồng chí Trần Đình Thành, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai

Đồng Nai là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có dân số trên 2,5 triệu người, đông tôn giáo (trên 60% đồng bào có đạo), đa dân tộc (trên 30 dân tộc thiểu số), là tỉnh nhiều năm liên tục có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong những năm kháng chiến chống ngoại xâm, Đồng Nai là địa bàn chiến lược quan trọng. Những người con ưu tú của mọi miền đất nước xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, về với miền Đông gian lao mà anh dũng, sát cánh cùng quân và dân địa phương, làm nên chiến thắng vang dội non sông như chiến thắng La Ngà, sân bay Biên Hòa, tổng kho Long Bình, kho bom Thành Tuy Hạ, chiến thắng Xuân Lộc… tiến tới Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Sau hòa bình, nhiều CCB tiếp tục ở lại chiến trường xưa - nơi hàng vạn đồng đội của mình đã ngã xuống, cùng chung tay xây dựng quê hương Đồng Nai giàu đẹp. Tự hào biết bao! Đội ngũ CCB của tỉnh là những người như thế. Họ là những CCB qua nhiều thế hệ đang tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thể hiện tiềm năng to lớn, vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Phong trào nào cũng in đậm dấu ấn của Hội

Đồng chí Lê Bá Cần, Bí thư Quận uỷ quận 1, TP Hồ Chí Minh

...Nét nổi bật nhất của Hội CCB quận 1 là việc thực hiện cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ cuộc vận động này, các cấp Hội có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; cơ sở Hội trong sạch, vững mạnh, hàng năm đều đạt cao; CCB gương mẫu tới 90%; nhiều cá nhân điển hình thi đua lao động, sản xuất góp phần phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần làm giàu cho bản thân và nhân dân trong quận; công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn sôi nổi, xây dựng được 54 căn nhà tình nghĩa, tình thương với số tiền 1,24 tỷ đồng; làm 1 cầu bê tông công cộng. Bên cạnh đó, Hội luôn là nòng cốt trong các phong trào ở địa phương, cùng các đoàn thể tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân có ý thức tự giác và thực hiện tốt các tiêu chí “văn minh, vệ sinh môi trường đô thị, trật tự đô thị an toàn giao thông”, xây dựng tốt tuyến đường Trần Hưng Đạo đạt chuẩn văn minh đô thị và phát triển 20 tuyến hẻm sạch và giao cho CCB quản lý. Với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước, các cấp Hội đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời luôn thể hiện là tấm gương mẫu mực, tin cậy cho tuổi trẻ và mọi tầng lớp nhân dân noi theo. Có những CCB đã lớn tuổi, nhưng luôn thể hiện tinh thần “tuổi cao ý chí càng cao” trở thành hạt nhân trong các phong trào quần chúng; nhiều cán bộ, hội viên trở thành lực lượng chính trị nòng cốt, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Đặc biệt là tinh thần, ý thức tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN của “Bộ đội Cụ Hồ” càng tích cực, vững chắc. Tôi thấy phong trào nào ở địa phương cũng in đậm dấu ấn của CCB…

Cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân

Đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Vĩnh Phúc

...Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trong 5 năm qua Hội CCB các cấp đã trung thành, đoàn kết, đồng lòng, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, các cấp Hội đã kịp thời tuyên truyền, chuyển tải đến hội viên và nhân dân những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng của tỉnh và của từng địa phương để hội viên thực hiện và tuyên truyền, động viên nhân dân cùng thực hiện. Cùng với việc tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, các tổ chức Hội và hội viên CCB còn tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, TNXH, hòa giải các mâu thuẫn nội bộ nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; tham gia củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ quan điểm, tư tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Đa số CCB đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt về giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới và tích cực cùng chính quyền địa phương vận động nhân dân thực hiện. Nhiều hội viên CCB có tín nhiệm được bầu vào các cấp uỷ và đại biểu HĐND các cấp từ cơ sở đến tỉnh…

Yên Thế bước vào nhiệm kỳ V

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Bước vào nhiệm kỳ V, Hội CCB Yên Thế cần thường xuyên nâng cao nhận thức, củng cố quan điểm, lập trường, giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng; đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống các quan điểm tư tưởng sai trái, những hành vi vi phạm pháp luật; phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các TNXH; ngăn ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, đứng ngoài cuộc trong cán bộ, hội viên. Điều mong muốn thứ hai của Đảng bộ và nhân dân Yên Thế là Hội không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ Hội, tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực công tác và năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Hội từ huyện đến cơ sơ; thực hiện tốt 7 chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội CCB đã ghi trong Điều lệ Hội. Thứ ba là tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, nhất là ở cơ sở. Trong đó cần tích cực đổi mới nội dung hình thức hoạt động; việc tổ chức thực hiện cách nhiệm vụ phải lấy chất lượng, hiệu quả làm mục tiêu; lấy tuyên truyền, vận động thuyết phục là chính; phải coi trọng cả hai mặt: động viên, giao nhiệm vụ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên. Và thứ tư là Hội các cấp, nhất là ở cơ sở ra sức phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên trong huyện tham gia tích cực vào các phong trào thi đua lao động sản xuất; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo hướng bền vững, trên cơ sở chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới thành công tốt đẹp...

Chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ và chính quyền địa phương

Đồng chí Nguyễn Văn Hãnh, Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

...Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Côn Đảo đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu, hăng say lao động, học tập, công tác và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hội đã vận động các thế hệ CCB trong toàn huyện phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng bộ, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị địa phương, đồng thời luôn nêu cao ý thức tự lực, tự cường, giúp nhau cải thiện đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và xây dựng Hội ngày càng phát triển vững mạnh cả về chất lượng lẫn số lượng. Chỉ trong một nhiệm kỳ, số lượng hội viên đã tăng gấp 3 lần, đây là những thành tựu quan trọng và rất đáng tự hào về hoạt động của Hội CCB huyện. Những thành tựu này khẳng định Hội CCB huyện là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, là lực lượng góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị huyện ngày càng vững mạnh. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện uỷ, tôi chân thành cảm ơn các đồng chí trong BCH Huyện hội và nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội từ huyện đến chi hội và tất cả các đồng chí hội viên!

Thực hiện Nguyễn Phúc Ấm