Năm 2006, anh được ngân hàng cho vay 10 triệu đồng, anh mua 2 con bò cái, đến cuối năm lãi được 2 con bê con. Từ kết quả chăn nuôi, anh mua 5.000m2 đất ruộng để canh tác lúa giống chất lượng cao. Anh đã thành công, vì lúa hàng hoá giá bình quân 4.000 đồng/kg, lúa giống 7-8.000 đồng/kg, đầu ra lại không lo rớt giá. Cuối năm 2007, từ lời lãi, anh xây được ngôi nhà cấp bốn trị giá 80 triệu đồng và mua thêm 7.000m2 đất ruộng, và lại vay thế chấp ngân hàng 100.000.000 đồng để xây 10 phòng trọ, cho thuê một tháng 300.000 đồng/phòng, thu 30 triệu đồng trên năm, cộng với thu nhập từ lúa giống 3 vụ/năm, bình quân 20 tấn, lãi 50 triệu đồng, tổng cộng anh thu được 80 triệu đồng/năm. Hiện nay, anh đã trả xong nợ ngân hàng, cuộc sống khá tươm tất, các con đều được đến trường.

Kinh tế phát triển, anh càng tích cực đóng góp vào các quỹ: An ninh quốc phòng, bồi dưỡng dân phòng tuần tra canh gác đêm, hỗ trợ các buổi giao lưu văn hoá văn nghệ và thể dục thể thao ở địa phương. Hằng năm anh cũng dành từ 1,5 - 2 triệu đồng mua vở, tặng các cháu học sinh nghèo hiếu học. Anh còn tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ mỗi đợt từ 300 - 400 ngàn đồng.

THANH VÂN