Hội CCB tỉnh phối hợp với các đoàn thể dựng nhà cho ông Lò Văn Ón ở bản Nà Lốc, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La.

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được triển khai trên địa bàn tỉnh Sơn La, ban đầu gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi Hội CCB tỉnh vào cuộc đã tìm ra cách giải quyết thỏa đáng cho các đối tượng.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Cầm Xuân Ế - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La cho biết: Quyết định số 22 được triển khai từ năm 2013, khi đó tỉnh giao cho UBND các cấp thực hiện. Tuy nhiên, từ năm 2013-2017 mới giải quyết được hơn 2.000 đối tượng được thụ hưởng. Từ năm 2017, Tỉnh ủy giao cho Hội CCB đảm nhiệm. Sau khi nhận nhiệm vụ, lãnh đạo Hội CCB tỉnh đã họp với tinh thần không ngại khó khăn, Hội đề xuất với Tỉnh ủy rà soát lại tất cả các đối tượng (kể cả đối tượng đã được thụ hưởng) được hỗ trợ về nhà ở. Đồng thời, công khai niêm yết danh sách các đối tượng được hỗ trợ tại Nhà văn hóa thôn, bản để nhân dân được biết và giám sát. Trong quá trình thực hiện, Hội CCB tỉnh dựa vào tổ chức ở cơ sở để làm công tác tuyên truyền vận động, kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch.

Thực tế khi Hội CCB các cấp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra, rà soát, trong số 11.000 đối tượng ban đầu thì có 2.085 đối tượng không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định, đồng thời bổ sung 991 trường hợp người có công thật sự cần hỗ trợ, cải thiện nhà ở.

Theo Thiếu tướng Cầm Xuân Ế, vai trò của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở là quan trọng nhất. Do sát dân, hiểu rõ từng đối tượng nên đúng hay sai đều nằm ở đây. Sở dĩ việc xác định đối tượng ban đầu chưa đúng là do chưa nghiên cứu kỹ Quyết định 22. Không phải cứ đối tượng người có công là được hỗ trợ, mà chỉ những trường hợp khó khăn về nhà ở, nhà dột nát cần cải tạo mới được hỗ trợ. Sau khi xác định đúng đối tượng, ngoài số tiền được hỗ trợ, gia đình huy động thêm từ anh em, họ hàng giúp đỡ. Hội CCB cơ sở phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể hỗ trợ gia đình trong việc tháo giỡ, san nền, vận chuyển vật liệu xây dựng... Nhờ rà soát, hỗ trợ đúng đối tượng, mà các huyện Thuận Châu, Mộc Châu, Sốp Cộp, Sông Mã, Vân Hồ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Cầm Xuân Ế luôn trăn trở câu hỏi: Trong chiến đấu, quân đội đã xả thân. Nay thời bình, xây dựng cuộc sống mới, góp phần tri ân người có công với cách mạng, người lính có làm được không? Câu trả lời là: Nếu không có vai trò và cách làm quyết liệt của Hội CCB tỉnh Sơn La thì nhiều đối tượng Người có công của tỉnh bị bỏ sót và ý nghĩa nhân văn, chủ trương tốt đẹp của Đảng, Nhà nước ta mong muốn tri ân đối với người có công không bảo đảm mục đích.

Vũ Minh - Phan Đức Thanh