20 năm làm việc Hội, bà con không đếm xuể ông đã dùng số lương của chức vụ này giúp đỡ động viên, khuyên bảo và tài trợ cho bao gia đình khó khăn, cơ nhỡ. Ông phân chia số lương đó ra, phần để xây dựng phong trào, phần thì ủng hộ những hội viên nghèo. Ngoài ra mỗi tháng ông tài trợ cho các chi hội trưởng 10 đến 15.000 đồng; mỗi quý lại tổ chức trong BCH cơ sở liên hoan một bữa tại nhà ông cũng bằng lương Chủ tịch Hội của ông. Sống tình cảm, lại quan tâm đến mọi hoạt động, nên Hội CCB xã Minh Hạc luôn vững mạnh toàn diện suốt 17 năm liền. Khi xưa xã trầm lắng, nay Hội đã có 3 CLB nuôi ong, CLB đan lát và CLB sinh vật cảnh, lại có tủ sách khuyến nông giúp người trong ngoài Hội học tập và làm theo sách…

HẢI ĐƯỜNG