Chi hội ấy ở thôn Đông Vịnh, huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh. Ban đầu, chi hội chỉ có 1,9 sào ruộng làm lúc cho hội viên luân phiên sản xuất để gây quỹ. Ngoài ra, chi hội nhận bảo vệ thủy lợi cho xã 60 ha; rồi phát triển hội xi măng, hội lúa, hội tiền. Sau một thời gian ngắn, số lúa quỹ tăng lên từ 5 tạ đến 2 tấn. Hội viên nào thiếu chi hội cho vay không lấy lãi. Đến một thời điểm “hội xi măng” cũng có hàng tấn; hội tiền (thu nhập từ các việc nhập khoán, gây quỹ cũng lên tới 17 triệu đồng. Số xi măng lần lượt giúp cho hội viên nghèo xây nhà. Số tiền cho hội viên vay pháp triển chăn nuôi tạo điều kiện xóa đói giảm nghèo. Sau 6 năm như thế, 100% hội viên đã xóa hẳn nhà tranh tre dột nát. Có quỹ, Chi hội còn làm được nhiều việc độc đáo, đó là trích quỹ khen thưởng động viên những em học sinh giỏi vào những dịp tổng kết năm học. Mới rồi, chi hội săm cho mỗi hội viên một bộ complet, “gây tiếng vang” với xã, với huyện... Chính vì vậy suốt 5 năm qua, chi hội CCB Đông Vĩnh luôn là chi hội xuất sắc, được nhận nhiều bằng khen của các cấp hội và UBND các cấp.

Công tác hội