Thành tích có được, bắt đầu từ con người, từ các anh “Bộ đội Cụ Hồ”, mà ở đây, nổi bật là CCB đương nhiệm. Đến nay Phú Bình có trên 1.400 hội viên tham gia các chức danh về Đảng, chính quyền, đoàn thể từ xóm đến huyện. Năm trước Hội CCB đã phối hợp cùng MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tham gia đóng góp ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm cho 4 chức danh ở xã, thị trấn, kết quả đạt phiếu tín nhiệm từ 90% trở lên. Hội CCB Phú Bình rất tự hào với đội ngũ CCB đương nhiệm, các đồng chí đã không ngừng phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng. Những tấm gương tiêu biểu như các đồng chí: Ngô Quang Khải - Bí thư, Vũ Đức Đài - Phó bí thư Huyện uỷ; Lê Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện; Vũ Duy Kính - Bí thư Đảng uỷ xã Tân Khánh; Phạm Hồng Thái - Bí thư Đảng uỷ xã Tân Kim; Vũ Khắc Thuận - Bí thư Đảng uỷ xã Bàn Đạt; Mão - Bí thư Đảng uỷ xã Tân Đức; Vũ Thiện Giáp - Bí thư Đảng uỷ xã Lương Phú...

Cùng với các hội viên đương nhiệm, các cán bộ hội viên ở các làng xã cũng đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào ở địa phương, mà nổi bật năm qua là thực hiện nghiêm công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án xây dựng các công trình, đường quốc lộ, đặc biệt là đường giao thông liên huyện, liên xã, liên xóm, ở đó, các tổ chức CCB và từng hội viên đều dấy lên phong trào “Tự nguyện hiến đất” như ở Tân Thành, Tân Kim, Tân Khánh, Bảo Lý, Đồng Liên, Bàn Đạt, Tân Hoà, Tân Đức, thị trấn Hương Sơn... Kết quả có 92 hộ CCB tự nguyện hiến 19.276m2 đất, 3.950 cây ăn quả, cây lấy gỗ. Nhiều hộ CCB tiêu biểu như: đồng chí Đinh Văn Lợi - xóm Bo xã Đồng Liên hiến 1.600m2 đất; đồng chí Pan Văn Sáy - Cầu Muối xã Tân Thành hiến 761m2; đồng chí Nguyễn Văn Thành xã Tân Khánh hiến 474m2; đồng chí Ngô Quốc Hoà - Phó chủ tịch Hội CCB xã Tân Đức hiến 30m2 tường xây, ba gian công trình phụ và 180m2 đất thổ cư để địa phương mở rộng đường vào làng nghề mây tre đan của xã. Hai đồng chí Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch Hội CCB xã Tân Thành và đồng chí Dương Văn Ái, hội viên xã Bảo Lý, mỗi đồng chí hiến 200m2 đất mầu để làm nhà văn hoá xóm...

NGUYỄN VĂN LUÂN

DƯƠNG VĂN CƯỜNG