Từ ngày 18 đến 21/7/2011, TƯ Hội CCB Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt của Hội CCB Việt Nam cấp tỉnh, thành phố, khối các cơ quan Trung ương (khối 487) và các đơn vị, cơ quan trực thuộc TƯ Hội năm 2011.

Tham dự Hội nghị có đồng chí GS-TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên TƯ Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và hơn 300 đại biểu cán bộ CCB là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch, trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Kiểm tra, Chánh văn phòng từ 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Lớp bồi dưỡng lần thứ 7 này nhằm mục đích giúp cán bộ chủ chốt Hội CCB Việt Nam nắm vững những quan điểm cơ bản trong các văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng, đồng thời quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 22/4/2011 của Ban bí thư về lãnh đạo Đại hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XI và làm tốt công tác chuẩn bị để tiến hành Đại hội CCB Việt Nam lần thứ V vào năm 2012.

Lớp bồi dưỡng năm 2011 có chương trình học tập bao gồm 7 chuyên đề quan trọng nghiên cứu sâu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt nam lần thứ XI do các đồng chí lãnh đạo các Bộ và các giáo sự, các nhà khoa học công tác tại Học viện Chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh sẽ trực tiếp giới thiệu, tạo điều kiện để giúp các học viên nắm được nhưng vấn đề cốt lõi mới mẻ trong các văn kiện Đại hội XI và những vấn đề thực tiễn đặt ra đồng thời quán triệt và triển khai hướng dẫn tiến hành Đại hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V theo chỉ thị số 02-CT/TƯ của Ban Bí thư TƯ Đảng.

Phát biểu khai mạc lớp Bồi dưỡng, Chủ tịch Trần Hanh đề nghị các học viên khắc phục những khó khăn, tập trung cao độ vào việc nghiên cứu, học tập để đạt được kết quả cao nhất. Đồng chí cũng khẳng định, với sự cố gắng của học viên, sự giúp đỡ tận tình của Ban giám đốc học viện, lớp Bồi dưỡng nhất định sẽ thành công tốt đẹp

Quang Vinh