Chuyện xảy ra cũng đã mấy tháng, nhưng vẫn cứ đau đáu trong mỗi chúng ta. Nghĩ mà tiếc những con bò giống bị cấp “nhầm chuồng” khiến chúng, thay vì để sinh sản mang lại cơ hội cho những người nghèo bớt nghèo, thì lại bị giết thịt!
Vì sao nó bị cấp nhầm? Đương nhiên không phải như cách giải thích của ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã, nói rằng do số bò nhận về vào những ngày cuối năm, gấp quá nên xã chia cho các hộ nói trên.
Đó là cách nói chống chế, trốn tội của ông Chủ tịch xã thôi.
Nguyên nhân chính là đạo đức và nhân cách của những cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm trước dân thấp quá, đã đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của cộng đồng - thiếu tình thương yêu những người thân còn gặp nhiều khó khăn và thiếu trách nhiệm với công việc được giao, nếu như không muốn nói là vô trách nhiệm.
Sao cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm lãnh đạo, chăm lo đời sống cho nhân dân của cả một xã mà hạn chế thế? Xếp họ nhầm chỗ rồi - thưa những người có quyền và trách nhiệm giao công việc cho họ. Từ xếp nhầm chỗ cho cán bộ đến chuyện bò và “nhầm” nhà cán bộ cũng là điều dễ hiểu.
Con bò không biết nói đã đành phải chết. Khác mấy ông cán bộ mình ăn được, nói được, nếu thấy “thiếu tâm, thiếu tầm” thì nên xin được thay chỗ. Như thế vừa thuận cho công tác tổ chức, lại phần nào vớt vát được danh dự bản thân, mà dân thì bớt khổ hơn.
Huy Thiêm