Hội đã được cấp ủy Đảng đáng giá cao vai trò, vị trí trong việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, là đoàn thể luôn được Đảng tin, dân mến.
Thực hiện chỉ thị số 37 – CT/TƯ của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 33 – HD/BTCTƯ của Ban Tổ chức TƯ và các hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy về việc tiến hành tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Hội CCB huyện Bình Lục đã kịp thời quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia mọi mặt để góp phần làm cho Đại hội các cấp thành công tốt đẹp, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước. Với nhiệm vụ chín trị quan trọng hàng đầu là tham gia vào quá trình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện có hiệu quả sự chị đạo, hướng dẫn của cấp ủy địa phương, tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện với tinh thần xây dựng, phá huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đồng thời động viên các đ/c hội viên CCB là cán bộ đương nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi được Đảng phân công.
Trong đợt đại hội Đảng bộ cơ sở của 21 xã, thị trấn trong toàn huyện đã có 1907/3862 đồng chí (đạt 49,7%) đại biểu dự Đại hội là hội viên CCB tham gia. Hội viên CCB trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở 162/337 (đạt 48%), trúng cử Thường vụ 62/105 (59%) và hội viên CCB được Đại hội tín nhiệm bầu là đại biểu đi dự Đại hội cấp trên là 62/105, đạt 59%.
Phấn khởi và tự hào với niềm tin của Đảng, của nhân dân, Hội CCB huyện Bình Lục tiếp tục phán đấu trong công tác xay dựng Hội TSVM, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chi tiêu thi đua năm 2010. Mỗi tổ chức phấn đấu có một công trình, mỗi hội viên có ít nhất một việc làm tốt để chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

CTH