Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp.

Ngày 19-4, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân. Với tinh thần làm việc khẩn trương, hiệu quả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã hoàn thành chương trình phiên họp đề ra với nhiều nội dung quan trọng, quyết định các nội dung theo thẩm quyền và chuẩn bị cho Kỳ họp thứ bảy Quốc hội Khoá XIV sắp tới.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, với tinh thần làm việc trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, trong số đó có điều chỉnh một số nội dung. Công tác chuẩn bị tài liệu của các cơ quan hữu quan được chú trọng hơn về chất lượng đã giúp cho UBTVQH thuận lợi hơn trong việc xem xét, quyết định các vấn đề đặt ra.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau phiên họp, Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan căn cứ vào kết luận của UBTVQH khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết, các báo cáo giám sát để gửi cho đại biểu Quốc hội; đồng thời hoàn chỉnh dự thảo các nghị quyết để ký ban hành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, trên cơ sở ý kiến của UBTVQH, Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện dự kiến chương trình Kỳ họp thứ bảy để gửi xin ý kiến lại đại biểu Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Phiên họp thứ 34 của UBTVQH dự kiến khai mạc vào ngày 8-5 và sẽ kéo dài trong ba ngày làm việc. Phiên họp thứ 34 của UBTVQH sẽ tập trung cho ý kiến về những nội dung còn lại để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ bảy. Dự kiến chương trình phiên họp thứ 34 đã được thông báo đến các cơ quan hữu quan để chủ động trong công tác chuẩn bị. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần tích cực, khẩn trương chuẩn bị các nội dung để kịp trình UBTVQH xem xét.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, từ nay đến khi diễn ra Kỳ họp thứ bảy Quốc hội Khoá XIV thời gian còn lại không nhiều (dự kiến khai mạc ngày 20-5 tới), do đó đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội khẩn trương rà soát, hoàn thiện việc chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Trước khi bế mạc, tại phiên họp lần này, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; dự án Luật Lực lượng dự bị động viên; dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; cho ý kiến (lần hai) về dự án Luật Thư viện; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

UBTVQH cũng đã cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2020; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội; việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ bảy của Quốc hội (Khoá XIV) và cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”.

UBTVQH cũng đã xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách trung ương; việc bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính năm xã và giải thể một xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; thành lập năm phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai; Xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, kiêm nhiệm Liên bang Micronesia.

Ngoài ra, tại phiên họp lần này, UBTVQH cũng bàn về công tác nhân sự.

NGUYÊN MINH