Trường Chính trị Hoàng Đình Giong trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Chiều 9/8, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh cho 60 học viên là cán bộ chủ chốt và hội viên các cấp trong toàn tỉnh.

Trong thời gian học tập, các học viên đã được tiếp thu, nghiên cứu, thảo luận 9 chuyên đề liên quan đến kiến thức lý luận và kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh cơ sở; xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở vững mạnh gắn với Nghị quyết số 05 ngày 09/01/2020 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; hệ thống chính trị ở Việt Nam; một số vấn đề phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp nâng cao trình độ nhận thức chính trị tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đổi mới phương thức hoạt động của các cấp hội.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên đã viết bài thu hoạch và hoàn thành đạt loại khá, giỏi trở lên; 6 học viên được Hội Cựu chiến binh tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Minh Thu