undefined undefined[if gte mso 9]> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> <![endif] undefined undefined undefined undefined[if gte mso 9]> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> <![endif] undefined undefined undefined undefined[if gte mso 10]> <![endif] undefined undefined Năm 2003, khi có chủ trương “dồn chiêm đổi thửa”, Ông Nguyễn Sĩ Tĩnh – quê Bái Yên, xã Liên Bảo, huyện Tiên Du (Bắc Ninh), nhận thầu của tập thể 5500m2 đồng trũng bỏ hóa, đầu tư hơn 60 triệu đồng đào 2 ao nuôi cá giống, và cá thịt các loại: chép, trôi, mè, trắm. 4 ao nuôi ba ba giống và ba ba thịt, chủ yếu là ba ba gai, giá cao, dễ bán. Chung quanh ao cá, ông xây dựng 2 dây chuồng trại nuôi 60 lợn thịt siêu nạc, 200 gà Ai cập, hẹ thống phân, nước thải chăn nuôi đổ cả xuống ao nuôi cá.

Mỗi ngày, ông cho cá, ba ba ăn 3 lần, kiểm tra kỳ cá, ba ba để chủ động phòng chống dịch bệnh, thức ăn cám, gạo, cá con – chế biến nuôi gà, lợn ,cá, ba ba do ông và vợ tự sản xuất đảm bảo chất lượng và điều quan trọng hơn là hạn chế đến mức thấp nhất sự phát sinh bệnh tật cho vật nuôi. Từ chỗ vận dụng các tiến bộ KH-KT và chăn nuôi, mỗi năm gia đình ông thu hơn 2 tấn cá thịt, hơn 400kg cá giống, thu về hơn 100 triệu đồng, tiền bán ba ba giống và ba ba thịt mỗi năm được 120-130 triệu đồng; tiền lợn, tiền gà mỗi năm 80 triệu đồng. Trừ các khoản chi phí, mỗi năm tiền cá, ba ba, gà, lợn của trang trại gia đình ông thu lãi 200 triệu đồng.

Cong tac hoi