Từ ngày xuất bản số báo đầu tiên, đến này trên 800 số đánh dấu sự trưởng thành toàn diện của báo Hội ta. Báo Hội đã phản ánh kịp thời những thông tin quan trọng trong Hội, trong nước và thế giới, giúp cán bộ, hội viên kịp thời tiếp cận với xã hội trên nhiều lĩnh vực. Báo nêu cao được tinh thần dũng cảm trong đấu tranh với các quan điểm và việc làm sai trái, đi ngược lợi ích của đất nước, của Đảng, của Hội. Có nhiều vụ việc được làm rõ. Báo CCB Việt Nam đã góp phần đem lại công bằng xã hội, đem lại niềm vui cho nhiều CCB và quần chúng nhân dân.

Hội CCB tỉnh Thái Nguyên thấy rõ được lợi ích của báo Hội nên thường xuyên đặt mua hàng ngàn số báo mỗi kỳ.

Đứng trước yêu cầu phát triển mới, là một bạn đọc trung thành, tôi chúc mừng sự đổi mới và trưởng thành toàn diện của Báo CCB Việt Nam. Hy vọng trong thời gian tới, Báo CCB Việt Nam luôn xứng đáng là ngọn đuốc soi sáng con đường mở mang kiến thức cho CCB và xứng đáng là tiếng nói “thép” của Hội ta.

Tạ Chu

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Nguyên