Ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị BCH T.Ư Đảng (Khóa VI) quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam.

Nhằm kịp thời tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những hoạt động của Hội CCB Việt Nam, ngày 26-10-1990, Thường trực BCH T.Ư lâm thời Hội CCB Việt Nam quyết định xuất bản Báo CCB Việt Nam.

Cũng như nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc T.Ư Hội, ngày đầu thành lập, Tòa soạn Báo CCB Việt Nam đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhưng, với nhiệt tình, trách nhiệm cao và với vốn kinh nghiệm hoạt động báo chí thời tại ngũ, hơn một chục CCB đã vượt lên mọi khó khăn, hạn chế về tuổi tác, sức khỏe…, đã quyết tâm thực hiện quyết định của Thường trực T.Ư Hội, tích cực, chủ động tổ chức xuất bản Báo CCB Việt Nam và ngày 12-1-1991, số báo đầu tiên đã chính thức ra mắt bạn đọc; nhanh chóng được CCB và bạn đọc nhiệt tình đón nhận.

Cùng với sự trưởng thành vững mạnh của Hội CCB Việt Nam, Báo CCB Việt Nam cũng đã có những bước tiến vững chắc. Từ những cán bộ, phóng viên buổi đầu tham gia làm Báo, làm việc không lương, có chăng chỉ là mấy chục nghìn đồng phụ cấp. Nhưng với nỗ lực vượt khó, Báo CCB Việt Nam ngày một phát triển. Đến nay, Báo CCB Việt Nam đã có 3 sản phẩm báo in, là: Báo tuần, Báo tháng, Chuyên đề Dân tộc thiểu số - Miền núi và Trang tin điện từ. Năm 2021 sẽ xuất bản tiếp Chuyên đề Tôn giáo - Dân tộc. Có thể khẳng định rằng: Báo CCB Việt Nam ngày càng vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ; hoạt động đúng tôn chỉ mục đích (cả nội dung và phần cân đối ngân sách) bảo đảm đời sống cho cán bộ, nhân viên.

Tờ báo là cơ quan ngôn luận của Hội CCB Việt Nam - một tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy. 30 năm qua, Báo CCB Việt Nam thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, đúng định hướng chính trị; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động của Hội CCB Việt Nam; phổ biến các chủ trương, nghị quyết của T.Ư Hội CCB Việt Nam đến các CCB, CQN và bạn đọc; truyên truyền rộng rãi kinh nghiệm công tác Hội; phản ánh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho hội viên CCB, CQN và thế hệ trẻ. Đồng thời, Báo CCB Việt Nam đã tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, Báo CCB Việt Nam tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CCB và nhân dân…

Cùng với xuất bản các ấn phẩm có chất lượng, được đông đảo bạn đọc đón nhận, Báo CCB Việt Nam đã xây dựng được một đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh và năng lực chuyên môn vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; góp phần xây dựng Hội CCB Việt Nam trong sạch vững mạnh và góp phần xây dựng sự nghiệp báo chí cách mạng. Với những đóng góp đó, Báo CCB Việt Nam xứng đáng là Cơ quan của T.Ư Hội, phản ánh được tiếng nói của CCB Việt Nam, là người bạn tin cậy, thân thiết của CCB, CQN và bạn đọc trong cả nước.

30 năm xây dựng, phát triển của Báo CCB Việt Nam là cả một quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục của các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên, cộng tác viên Báo CCB Việt Nam, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và các cơ quan quản lý của Nhà nước, trực tiếp là Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội, Đảng ủy Cơ quan T.Ư Hội và sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, các cấp Hội cơ sở.

Với những đóng góp của mình, Báo CCB Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1996), hai Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2011 và 2020); được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng nhiều Bằng khen; được nhận nhiều phần thưởng của Hội CCB Việt Nam và các Bộ, Ban, ngành... Một phần thưởng quý giá mà Báo CCB Việt Nam có được là sự trân trọng đón nhận của đông đảo CCB, CQN và bạn đọc trong cả nước.

Thành tích và những kinh nghiệm tích lũy được của Báo cần được vận dụng thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đòi hỏi cán bộ, phóng viên, nhân viên, cộng tác viên của Báo CCB Việt Nam thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng và quy định của Nhà nước - trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam về hoạt động báo chí. Tuyệt đối tuân thủ tôn chỉ, mục đích hoạt động của Báo CCB Việt Nam, giữ đúng định hướng chính trị. Thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các hoạt động của Hội và tăng cường công tác nắm tình hình để tham gia phản biện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động chống phá Đảng, chế độ; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên - trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh và năng lực chuyên môn vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, thật sự “Mắt sáng - Lòng trong - Bút sắc”. Về nghiệp vụ báo chí, cần nhanh chóng xây dựng nguồn lực cho Báo và cơ sở để bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách cho người làm báo.

3. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, phóng viên nhân viên; xây dựng văn hóa cơ quan báo chí, xây dựng Tòa soạn đoàn kết vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Cơ quan T.Ư Hội vững mạnh.

4. Chăm lo củng cố mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trực thuộc T.Ư Hội, với tổ chức Hội các cấp… huy động sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lịch sử là dòng chảy liên tục nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Thành tích và kinh nghiệm tích lũy 30 năm qua là cơ sở để cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo CCB Việt Nam vững tin, tiếp tục trau dồi bản lĩnh chính trị, bản lĩnh và năng lực nghề nghiệp, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Hội CCB Việt Nam và bạn đọc.

Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam