Theo quy định tại Khoản 3, Điều 6, Thông tư 58 của Bộ Công an, trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức, cá nhân khác tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số cho cơ quan đăng ký xe.

Lã Độ