Ngày 15-7-2019, tại tỉnh Bạc Liêu, Ban Dân vận TƯ tổ chức Hội nghị giao ban Công tác dân vận Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội T.Ư 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư; đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị. Hội CCB Việt Nam dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai các nội dung cụ thể, từng bước khắc phục tính dàn trải, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của mỗi địa phương. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… được tiến hành tích cực, hiệu quả. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai đa dạng, có sự chuyển biến tích cực.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận: Mặt trận và  tổ chức đoàn thể các cấp luôn đổi mới phương thức hoạt động, ngày càng đi vào thực tế, chiều sâu. Công tác phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày càng chặt chẽ. Thời gian tới, Đảng đoàn khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư cần thúc đẩy các mô hình tự quản trong cộng đồng và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Làm sao để các chi hội, chi đoàn tự nguyện hoạt động với một mục đích vì cộng đồng.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Song Phi phát biểu nêu rõ: Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội CCB tập trung sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” cấp cơ sở đang tích cực triển khai cấp quận, huyện và tương đương; tham gia tích cực vào các chương trình mục tiêu quốc gia, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên. Hội đang chỉ đạo tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch năm và tập trung tổ chức Đại hội thi đua cấp trên cơ sở và cấp T.Ư vào cuối năm, đồng thời tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam.

Phương Nghi