Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo phiên họp thứ 18 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Hôm nay (5-8), tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ tổ chức Phiên họp thứ 20 dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với:

Dự thảo Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Dự thảo Đề án "Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng"; Dự thảo Quy định về hoạt động kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng của Ban chỉ đạo .

TTXVN