Ở những nghĩa trang ấy, Hội tổ chức trồng cây xanh, đẹp và góp hơn 10 triệu đồng mua bát hương gắn trên mộ liệt sĩ. Với gia đình liệt sĩ, Hội lập 65 sổ tiết kiệm trao cho người khó khăn nhất và ủng hộ hàng ngàn ngày công lao động tu sửa lại cửa nhà. Việc xây dựng các quỹ như “Ngày vì người nghèo”, “Nạn nhân chất độc da cam”, “Bảo trợ trẻ em”, các hội cơ sở đã đóng góp với số tiền hơn 1 tỷ đồng; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 470 triệu đồng; quỹ “Nghĩa tình đồng đội” 83 triệu đồng...

Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giải quyết tốt các tồn đọng sau chiến tranh, nhờ vậy đã có hàng ngàn hội viên được hưởng chính sách 142, nghị định 47 và 2.000 hội viên được cấp thẻ BHYT. Những hoạt động vì các gia đình chính sách, vì đồng đội, vì cuộc sống cộng đồng của Hội CCB huyện Ba Vì được nhân dân trong huyện rất hoan nghênh

TRẦN PHƯƠNG