Anh quê gốc ở Vũng Liêm, Vĩnh Long. Năm 1969, anh nhập ngũ, sau năm 1975 thì phục viên và trải qua nhiều công tác bí thư xã, rồi trưởng ban tổ chức huyện uỷ, phó bí thư rồi bí thư huyện uỷ Long Phú tới năm 1995 về hưu là giám đốc Sở thương mại du lịch tỉnh Sóc Trăng.

Từ ngày về hưu đến nay anh không chịu ngồi yên, hết nuôi tôm, nuôi bò, làm nước đá, đại lý xăng dầu, xe cuốc và bán thức ăn nuôi tôm. Do biết nắm bắt thị trường, áp dụng KHKT, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi phù hợp, nên hằng năm, lợi nhuận mang lại cho anh 2 đến 3 tỉ đồng. HIện tại, anh có đàn bò khoảng 300 con, gần 5 ha ao nuôi tôm, mỗi ngày xuất xưởng khoảng 1000 cây nước đá, giải quyết công ăn việc làm cho trên 30 lao động.

Đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Bí thư Đảng uỷ xã Liên Tú nói: “Anh Sáu Cần là cán bộ về hưu, lại là thương binh, nhưng rất có công việc với phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Hằng năm, anh ủng hộ các phong trào địa phương gần 50 triệu đồng, thường xuyên có nhiều ý kiến quý báu với cấp uỷ, chính quyền xã, tự đem xe cuốc giúp đồng bào cải tạo hệ thống thủy lợi nội đồng, trong đó có nhiều hộ là đồng bào khơ-me. Gần đây, anh giúp trên 20 triệu đồng, xây dựng nhà thông tin ấp kiêm là trụ sở của đội dân phòng”…

Ban công tác Hội