Trao đổi với Đại sứ, Bộ trưởng bày tỏ lòng khâm phục và trân trọng trước những thành tựu mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã giành được trong đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng đặc biệt khâm phục tinh thần cần cù, sáng tạo của người Việt Nam, từ những người lao động chân tay tới trí thức hoạt động trên các lĩnh vực, điều mà Bộ trưởng trực tiếp chứng kiến trong chuyến thăm Việt Nam năm 1987 và hiện nay trong công tác, cuộc sống của các chuyên gia Việt Nam hoạt động trên các lĩnh vực giáo dục, y tế cũng như của các thành viên khác trong cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Angola.

Về hợp tác giữa hai nước, Bộ trưởng Kundi Paihama cho rằng nhân dân và các lực lượng vũ trang hai nước đã phải trải qua và tham gia vào cuộc chiến tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và đều có một đội ngũ cựu chiến binh hùng hậu hiện đang tiếp tục tham gia vào quá trình phát triển ở mỗi nước.

Trong khuôn khổ thúc đẩy hợp tác chung giữa hai nước trên các lĩnh vực, Bộ trưởng mong muốn hai nước chủ động trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng và củng cố tổ chức, hoạt động của cựu chiến binh các cấp, trong chăm sóc, hỗ trợ các cựu chiến binh hòa nhập cộng đồng, trong triển khai các hoạt động kinh tế, giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước và trách nhiệm đối với đất nước…

Bộ trưởng cũng mong muốn cựu chiến binh hai nước cùng nhau tìm biện pháp hợp tác triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Angola./.

Theo Vietnam+

(TH)