Sau lễ truy điệu và an táng ngày, công tác tìm kiếm vẫn được các đơn vị tiếp tục triển khai.

Ngày 31/8/2010 trong khi đào hố trồng cây cao su trong vườn nhà, ông Trần Vĩnh ở thôn Tân Phú, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện thấy một hố chôn hài cốt nghi là của liệt sỹ Quân giải phóng. Ngay sau đó, các lực lượng tham gia tìm kiếm của xã, của huyện và của tỉnh đã cất bốc được 74 bộ hài cốt và nhiều di vật như nút áo, đồng hồ, tăng võng của bộ đội...
Căn cứ vào các di vật được chôn cùng với các hài cốt cùng với nhiều nguồn tin và tư liệu của quân đội ta, các đơn vị tham gia tìm kiếm thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo của Sư đoàn 320A thuộc Quân đoàn 3 đã xác định rõ số hài cốt trên là của các liệt sỹ Quân giải phóng và có thể đây là các hài cốt liệt sĩ trong số 158 liệt sĩ đã hy sinh vào ngày 27/1/1968 ở mặt trận Đường 9-Khe Sanh và đã bị địch dồn vào một hố chôn tập thể./. Cao Thúy