Vệ tinh viễn thông GSAT 10 nặng 3.400 kg, phóng đi từ trạm vũ trụ Guiana, Pháp lúc.

GSAT 10 vào vũ trụ bằng tên lửa đẩy Ariane-5 của cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA). Nó mang theo 30 bộ tiếp sóng và một tổ hợp điều khiển không gian. Vệ tinh phóng thành công sẽ tạo ra những bước đột phá lớn trong lĩnh vực thông tin liên lạc, giải trí và hàng không dân dụng.

GSAT 10 được sản xuất bởi Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO). Theo kế hoạch vệ tinh của Ấn Độ vận hành từ tháng 11/2012 và có tuổi thọ hoạt động 15 năm.

Ấn Độ bắt đầu khởi động chương trình không gian vào năm 1963 và đang nỗ lực phát triển các vệ tinh viễn thông riêng để tránh sự phụ thuộc vào các nước khác.

Quỳnh Anh (TH)