Trung tướng Nguyễn Song Phi chủ trì Hội nghị.

Ngày 19-11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 T.Ư Hội CCB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hình mới” năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Với quan điểm Chỉ đạo “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, năm 2020, Hội CCB Việt Nam đặc biệt chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị tới tất cả các hội viên thực hiện thật tốt Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” bằng những hành động thiết thực phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng, giữ vững nền tảng Chính trị, tư tưởng của Đảng tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả đã có 91% hội viên CCB được quán triệt, nghiên cứu, tham gia ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; gần 12.000 hội viên tham gia bằng văn bản và hơn 25.500 lượt ý kiến tham gia tại các hội nghị. 324.602 CCB là đảng viên được bầu đi dự Đại hội Đảng các cấp và 129.771 đồng chí được bầu tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Dưới sự chỉ đạo của T.Ư Hội và lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Thành ủy, 100% tỉnh, thành Hội đã thành lập “Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội” có chân rết đến tận cơ sở nắm bắt tình hình kịp thời báo cáo về T.Ư Hội và tổ chức Đảng các cấp, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Một trong bốn kinh nghiệm quan trọng nhất được rút ra là phải lấy xây làm chính, tổ chức Hội phải trong sạch, vững mạnh, mỗi hội viên là một chiến sĩ vừa để miễn dịch với tư tưởng xấu, vừa chủ động đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch.

Năm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2021 đều nhằm tạo nên phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tập hợp CCB góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tin và ảnh: Nhật Huy