Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc và đặc biệt xuất sắc. Có những chiến công như huyền thoại, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Những thành tích ấy được khái quát thành 8 chiến công tiêu biểu là:

 • Đánh thắng trận đầu ngày 2 và 5-8-1964
 • Cùng quân, dân miền Bắc đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ.
 • Làm nòng cốt đánh thắng chiến tranh phong tỏa sông biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường của đế quốc Mỹ
 • Mở đường Hồ Chí Minh trên Biển Đông, con đường huyền thoại để vận tải chi viện cho chiến trường miền Nam.
 • Chiến công trong tác chiến Đặc công Hải quân, một cách đánh độc đáo, sáng tạo và hiệu quả.
 • Tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 • Chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Tây Nam và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả ở Cam-pu-chia và Lào.
 • Xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
  Gắn kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với 60 năm thành lập, Quân chủng Hải quân có nhiều hoạt động thiết thực như: Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân, toàn dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò vị trí của biển, đảo; vai trò nòng cốt của Hải quân nhân dân Việt Nam trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Hải quân nhân dân Việt Nam-truyền thống và hiện đại”. Rà soát các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng, tôn vinh. Gặp mặt CCB Hải quân tại các khu vực. Thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống 60 năm Hải quân nhân dân Việt Nam. Hoạt động tình nghĩa, tri ân cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, gia đình chính sách, thăm hỏi giúp đỡ gia đình CCB Hải quân; phát động phong trào ủng hộ xây dựng 60 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội và hỗ trợ sửa chữa 20 nhà tình nghĩa… Tổ chức Lễ kỷ niệm vào ngày 2-5-2015 tại Quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa.
  An Hà