CCB Lê Vũ Trường (bên phải) trao đổi kinh nghiệm với hội viên về phát triển kinh tế gia đình.

Luôn tâm niệm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, gần 8 năm qua CCB Lê Vũ Trường, 42 tuổi, Chủ tịch Hội CCB xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã làm tốt công tác dân vận, xây dựng được các mô hình dân vận khéo góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhờ đức tính nhiệt tình, năng nổ, có trách nhiệm với công việc, gương mẫu trong các hoạt động ở địa phương nên từ khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội CCB xã đến nay, CCB Lê Vũ Trường luôn nắm chắc các nội dung cốt lõi của tổ chức Hội, tích cực vận động hội viên và bà con nhân dân hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Khi địa phương triển khai làm đường bê tông nông thôn, dù nhà ông không nằm trong những tuyến đường xây dựng nhưng ông vẫn tự nguyện đóng góp kinh phí. Bởi theo ông Trường, mình gương mẫu đóng góp kinh phí trước, thì người dân mới hiểu được không phải cái gì mình được hưởng lợi mới tham gia. Việc làm ấy chính là cách tuyên truyền vận động người dân ở từng khu dân cư đóng góp tiền, ngày công để làm đường bê tông nông thôn.

Với cách làm này, trong 2 năm 2017-2018, từ nguồn hỗ trợ xi măng của huyện, ông cùng với các hội trong thôn đã vận động nhân dân đóng góp được 350 triệu đồng thực hiện bê tông hóa 2.600m đường giao thông. Bên cạnh đó, để có nơi hội họp cho nhân dân, ông đứng ra vận động các nhà hảo tâm, bà con trong khu dân cư xây dựng được một hội trường thôn với tổng kinh phí 220 triệu đồng.

Nhiều lần ra đồng, ông thấy các vỏ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật vứt bừa bãi trên bờ, dưới mương nước... nên đã vận động từng chi hội xây dựng mô hình thu gom vỏ bao bì trên đồng ruộng. Nói là làm, năm 2012 ông thực hiện thí điểm tại Chi hội thôn 1 và thôn 2. Để có nguồn kinh phí thực hiện, ông bỏ tiền và vận động hội viên góp mua 10 cống bi đặt tại các cánh đồng. Sau 1 năm triển khai thấy hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, ông nhân rộng mô hình lên 5 chi hội với 39 cống bi đặt khắp cánh đồng trên địa bàn xã. Giờ đây mỗi khi ra đồng bơm thuốc, bón phân cho cây trồng, bà con trong xã tự giác thu gom vỏ bao bì bỏ vào nơi quy định để các hội viên xử lý theo định kỳ. Ông cũng là người tiên phong trong dồn điền đổi thửa, vận động người dân thực hiện, góp phần cùng địa phương dồn điền được 9,7ha.

Ngoài ra, để gây quỹ “Khuyến học” của thôn nhằm khuyến khích con, cháu trong thôn vươn lên trong học tập, CCB Lê Vũ Trường vận động anh chị, em làm ăn thành đạt đóng góp kinh phí xây dựng Chi hội khuyến học, khuyến tài ở thôn 2, được mọi người ủng hộ...

Ông Đinh Kiện - nguyên Chủ tịch Mặt trận xã Bình Hòa bày tỏ: Năng nổ nhiệt tình với công việc, ông Trường còn là đảng viên gương mẫu của thôn 2, tích cực vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Việc làm của CCB Lê Vũ Trường làm tô đẹp thêm bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nguyên Hương