Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là nơi ngã ba sông, thường phát sinh các loại tội phạm và TNXH. Địa phương có một số con em bị nghiện ma túy, một số người cải tạo về nhưng chưa hoàn lương, nạn trộm cắp và gây rối trật tự thường diễn ra... Để góp phần giữ gìn sự bình yên khu phố, Hội CCB thị trấn đã nhiều lần bàn bạc, cùng hệ thống chính trị địa phương vào cuộc.
Hội CCB thị trấn có gần 400 hội viên, sinh hoạt trong 9 chi hội, do đồng chí Mai Thanh Long làm Chủ tịch Hội. Nhiều người đã trải qua trận mạc, có người là CCB chống Pháp, rất tâm huyết. Nhưng để đối mặt với các đối tượng tội phạm và TNXH trên địa bàn không phải dùng “đao to búa lớn” để giải quyết, đặc biệt là những người vừa cải tạo về, rất nhạy cảm. Hội CCB thị trấn đã phân công cụ thể cho từng người trong thường trực và các đồng chí chi hội trưởng ở các khu phố, giao trách nhiệm theo dõi, kèm cặp giúp đỡ các đối tượng đang hoàn lương.
Để thực hiện nhiệm vụ trên, cán bộ từ thị trấn đến phân hội đã nắm bắt tình hình cụ thể của từng tổ dân, phối hợp với cơ quan công an và cấp ủy, mặt trận, tổ dân và các đoàn thể để lập lại kỷ cương; đồng thời bàn biện pháp để giúp đỡ, giáo dục thanh niên tiến bộ. Trước hết phải nâng cao nhận thức cho nhân dân và thế hệ trẻ về pháp luật bằng công tác tuyên truyền. Hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 11/600 lượt người nghe; kể chuyện truyền thống và pháp luật cho hơn 1.000 học sinh, duy trì mô hình 5 đoàn thể giúp đỡ 1 thanh niên, gọi tắt là “5 giúp 1”, mô hình địa bàn không có ma túy, mại dâm, ATGT...
2 năm vừa qua, Hội CCB thị trấn đã giúp đỡ được 8 thanh niên chậm tiến trở thành người tốt, cung cấp nhiều tin về ANTT cho công an, trong đó có 22 vụ việc đã giải quyết tốt; tham gia 15 cuộc hòa giải, củng cố thêm tình làng nghĩa xóm và đoàn kết nội bộ. Qua công tác này, Hội đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự ATXH ở cơ sở; đội ngũ cán bộ hội CCB ngày càng vững mạnh, cấp ủy và chính quyền đánh giá cao về vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên CCB thị trấn Kiến Giang.
Bài và ảnh:
Xuân Vui