Cuộc vận động đã gắn với phong trào thi đua “Mỗi cấp Hội có một công trình, một phong trào, một việc làm tốt”, kết quả đã vận động xây dựng được 67 công trình nhà “đồng đội”. Các Hội CCB cơ sở: Bệnh viện TƯ Huế, Đại học Y Dược, Sở Y tế tổ chức nhiều đoàn khám chữa bệnh và cấp thuộc miễn phí cho hơn 5.550 người nghèo (trong đó có 220 người ở bản KLồ tỉnh Xê Kông nước bạn Lào) trị giá hơn 100 triệu đồng. CCB Nguyễn Sáo, Phan Chánh, Nguyễn Minh Phiếm (Phú Lộc) Hồ A Ray và Lê Trung Hiếu (Nam Đông) đã hiến 8.550 m2 đất để làm đường làm trường học và làm nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng. CCB Hoàng Lộc (thôn Bình An, Lộc Vĩnh, Phú Lộc) mỗi tháng trích 200.000đ tiền lương hưu để giúp hai học sinh nghèo đi học. Nhiều CCB rất tận tâm làm việc tình nghĩa, tìm kiếm phát hiện, cất bốc hàng trăm mộ liệt sĩ như đồng chí Nguyễn Văn Xu ở Hương Trà, Đặng Công Thái ở Phú Lộc và rất nhiều tấm gương khác....

Tuy nhiên kết quả thực hiện làm theo ở “lớp già” khá sôi nổi, nhưng trong một số cán bộ, hội viên trẻ chưa thật rõ nét, đâu đó vẫn còn hình thức, chưa đi vào thực chất...

Hoàng Đức