Sau 5 năm cùng đồng đội chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, tháng 8-1973, Nguyễn Ngọc Dần trở về địa phương. Tới tháng 4-1991, Hội CCB phường Trung Sơn (thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) thành lập, anh được bầu làm Chi hội trưởng CCB khu phố Dũng Liên. Năm ấy, anh tròn 56 tuổi.
Thấm thoát đã hơn 20 năm, anh đã sang tuổi 79, chi hội CCB khu phố Dũng Liên cũng phát triển từ 13 lên 42 hội viên. Tuổi cao, sức khoẻ giảm, anh xin nghỉ, các đồng chí trong cấp uỷ đều không đồng ý, anh em hội viên thì “lắc đầu”, thế là anh lại làm tiếp. Anh hiểu hoàn cảnh gia đình từng hội viên, nhất là những gia đình hội viên gặp khó khăn. CCB Nguyễn Văn Gia nhiễm chất độc da cam, gia đình khó khăn, bi quan, chán nản, Chi hội trưởng Nguyễn Ngọc Dần động viên giúp đỡ, kết hợp với lãnh đạo Hội CCB phường và chính quyền, xin tiền tài trợ để sửa chữa ngôi nhà dột nát cho Nguyễn Văn Gia. Năm 2003, gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Mùi cũng được các tổ chức đoàn thể xây tặng “Ngôi nhà tình nghĩa”, tình đồng chí, đồng đội ngày càng gắn bó. 23 năm qua, chi hội CCB khu phố Dũng Liên được Tỉnh hội Thanh Hóa tặng 2 Bằng khen, được Thị hội và UBND phường tặng 8 Giấy khen. Riêng Chi hội trưởng Nguyễn Ngọc Dần được tặng thưởng 1 Bằng khen của Tỉnh hội, 6 Giấy khen của Thị hội Sầm Sơn và UBND phường Trung Sơn. Anh thật xứng với lời khen “Tuổi cao, chí càng cao”.
Đinh Đình Tuất